انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...

وب سایت آیت الله سید محمد رضا جلالی

آدرس پستی: قم - چهارمندان - کوچه ۴۱ - انتهای فرعی چهارم دست چپ - پلاک ۷۴
وب سایت: www.jalaali.ir
تلفن: +98-25-3771737
ارتباط مکتوب با آیت الله جلالی
پست الکترونیک: maktab@jalaali.ir

شبکه های اجتماعی

واتس آپ: +98-9196913442
اینستگرام: @altabliq_alershad
تلگرام: @altabliq

بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و إرشاد

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
وب سایت: www.altabliq.com
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

مؤسسه أعلامنا

آدرس پستی: ایران - قم - خیابان دورشهر - کوچه 12 - پلاک 9
تلفکس: +98-25-37732253
مدیریت: سید محمد علوی
پست الکترونیکی: modir@altabliq.com

وب سایت های زیر نظر بنیاد اسلامی جهانی تبلیغ و ارشاد

بنیاد تبلیغ و ارشاد: www.altabliq.com
شبکه الکاظمین: www.alkazemain.com
دار المحققین و کتابخانه امام صادق ع: www.lib.altabliq.com
وب سایت دفتر فرهنگی هنری آسمان: www.fhaseman.com

سایت های زیر نظر موسسه أعلامنا

حاج سید عادل علوی: www.alawy.net
آیت الله سید احمد مددی: www.ostadmadadi.ir
آیت الله سید محمد رضا جلالی: www.jalaali.ir
آیت الله مرحوم سید علی علوی: www.alawy.ir
آیت الله شیخ عباس کعبی: www.alkabi.ir